اخبار

[فروش لوازم شکار،تیراندا

دیدگاه تازه‌ای در نوشتهٔ “تفنگ بادی تندباد کالیبر 4/5” در انتظار بررسی شماست
https://5tir.ir/%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1-4-5/

نویسنده: محمود شهابی محمدآبادی (IP address: 5.218.4.233, 5.218.4.233)
ایمیل: mahmoodshahabi@gmail.com
نشانی:
دیدگاه:
اصلا تفنگ دقیقی نیس. شکاف درجه اش هم بچه گانس

بپذیرید: https://5tir.ir/wp-admin/comment.php?action=approve&c=13423#wpbody-content
انتقال به زباله‌دان: https://5tir.ir/wp-admin/comment.php?action=trash&c=13423#wpbody-content
جفنگ کن: https://5tir.ir/wp-admin/comment.php?action=spam&c=13423#wpbody-content
هم‌اکنون 9 دیدگاه در انتظار بررسی هستند. لطفاً بخش مدیریت را ببینید.
https://5tir.ir/wp-admin/edit-comments.php?comment_status=moderated#wpbody-content