مقایسه دو محصول تقریبا هم اندازه

جعبه تجهیزات آفرود جعبه پلاستیکی در دار بزرگ
کد محصول جعبه پلیمری (9315) جعبه پلیمری(9311)
موجودی In stock In stock
وزن کالا 3.5 kg 5.6 kg
ابعاد بیرونی 435 × 370 × 210 cm 55.6 × 47 × 29 cm
Color
قیمت 775,000 تومان 1,350,000 تومان
Add to cart افزودن به سبد خرید افزودن به سبد خرید

مقایسه دو محصول تقریبا هم اندازه

جعبه تجهیزات آفرود جعبه تجهیزات آفرود
کد محصول جعبه پلیمری (9401) جعبه پلیمری (9402)
موجودی In stock In stock
وزن کالا 1.1 kg 1.9 kg
ابعاد بیرونی نامعلوم 385 × 290 × 167 cm
Color
قیمت 490,000 تومان 545,000 تومان
Add to cart افزودن به سبد خرید افزودن به سبد خرید

مقایسه دو محصول تقریبا هم اندازه

جعبه پلیمری جعبه پلاستیکی بزرگ
کد محصول جعبه پلیمری (9306) جعبه پلیمری (9307)
موجودی In stock In stock
وزن کالا 12.4 kg
ابعاد بیرونی نامعلوم 89.5 × 59.5 × 38.5 cm
Color
قیمت 3,800,000 تومان 3,320,000 تومان
Add to cart افزودن به سبد خرید افزودن به سبد خرید

مقایسه دو محصول تقریبا هم اندازه

جعبه پلاستیکی آفرود Untitled 1
کد محصول جعبه پلیمری 9501 جعبه پلیمری (9310)
موجودی In stock In stock
وزن کالا 9.7 kg
ابعاد بیرونی 64 × 50.5 × 36.5 cm نامعلوم
Color
قیمت 2,430,000 تومان 2,740,000 تومان
Add to cart افزودن به سبد خرید افزودن به سبد خرید

مقایسه دو محصول تقریبا هم اندازه

جعبه پلیمری جعبه پلیمری
کد محصول جعبه پلیمری (9202) جعبه پلیمری (9306)
موجودی In stock In stock
وزن کالا
ابعاد بیرونی نامعلوم نامعلوم
Color
قیمت 4,120,000 تومان 3,800,000 تومان
Add to cart افزودن به سبد خرید افزودن به سبد خرید

مقایسه دو محصول تقریبا هم اندازه

جعبه های آفرودی هاردکیس آفرودی
کد محصول جعبه پلیمری (9309) جعبه پلیمری (9308)
موجودی In stock In stock
وزن کالا
ابعاد بیرونی نامعلوم نامعلوم
Color
قیمت 420,000 تومان 350,000 تومان
Add to cart افزودن به سبد خرید افزودن به سبد خرید

مقایسه دو محصول تقریبا هم اندازه

جعبه پلیمری جعبه پلیمیری آفرود
کد محصول جعبه پلیمری (9204) جعبه پلیمری(9203)
موجودی In stock In stock
وزن کالا
ابعاد بیرونی نامعلوم نامعلوم
Color
قیمت 235,000 تومان 280,000 تومان
Add to cart افزودن به سبد خرید افزودن به سبد خرید