هاردکیس ساده NEGRINI

هارد کیس همه کاره Negrini
جهت کلیه اسلحه های جدا شونده و بادی و pcp کوتاه و پولپاپ
و تک لول و 2 لول و 5 تیر و چند تیر تا طول 97
بسیار با کیفیت و با لولای فلزی
4 قفل ریلی
سایز : 95*23