تفنگ بادی توکا ساخت ایران

تفنگ بادی توکا

      تفنگ بادی توکا تقنگ بادی توکا یک تفنگ ایرانی ساخت صنایع دفاع می باشد مکانیزم کمر شکن و فنر پیستون می باشد و دارای ضامن اتوماتیک م...

ادامه مطلب